Hoşgeldiniz - 22 Şubat 2018, Perşembe
BAĞLI OLAN KISMETİN AÇILMASI İÇİN

BAĞLANMIŞ KISMETİN AÇILMASI Besmele vel arda medednaha ve elkayna fiha revasiye ve enbetna fiha min külli şeyin mevzun ve cealna leküm fiha meayişe ve men lestüm lehu birazikin AMİN sabah 7- öğle 12- akşam...

FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN

Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hz.Ömer, “Çalışın, kazanın! Çalışmadan rızık beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yağdırmaz” buyurdu. Hz.Lokman Hakim de, “Çalış, kazan! Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır” buyurdu. Hadis-i şeriflerde...

Hastalık Yüzü Görmemek İçin

Diri, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten. İKİ CİHAN SAADETİ İÇİN GEREKLİ SIR Her işimizi Allah'a ısmarlamak, her konuda sadece Allah'a güvenmeli, şehitlik rütbesini kazanarak ölmeye çalışmalıdır. DEĞERLİ OKUYUCUMA SUNULAN ALTIN...

Medyumluk

Bağlama Duası Yapılışı

Bağlama duası daha çok karı-kocanın arasını düzeltmek için yapılan bir duadır. Fakat nikah düşen kişiler de birbirlerine sağlam bir bağla bağlanmak için- helal dairesi sınırlarında kalmak kaydı ile- bu duayı...

Berhetiyye Kasemini Kullanmak İçin

Berhetiyye Kasemini kullanmak ve bu Kaseme sahip olmak istersen: Allah c.c. rizası için riyazatlı olarak yedi (7) gün oruç tut. Hergün Berhetiyye isimlerinin (28 isim) tamamını bir çini tabaga gülsuyu, misk ve zaferan...

Rüyalar ve Hayatımıza Etkileri

Bilim adamları rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. Bir kısm birkaç saniye sürdügünü iddia ederken bazılar da saatlerce devam eden rüyaların mevcut oldugu fikrinde ısrar etmekteydiler. Bu tartışmalar devam ederken, Dr....

Caiz Olan Muskanın Yapıldığı Yerler

Bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kağıt; üç köşeli şekilde katlanmış şey; üç köşeli bir nüsha manalarında kullanılır. Muska kelimesinin aslı “nüsha”dır. Arapça nüsha’dan...

Deneylerim

İşlerin Düzene Girmesi İçin

Okunuşu: "Allahümme ahsin akibetena fi'l-umuri külliha ve ecirna min hizyi'd-dünya ve azabi'l-ahireti." Anlamı: "Allah'im! Bütün islerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabindan koru." (Ibn Hibban, Ed'iye, No:949;...

Musibetleri Engellemek İçin

Okunuşu: "Bismillahi'l-lezi la yedurru ma'a-smihi sey un fi'l-ardi vela fi's- semai ve hüve's-semi'u'l-alim." Anlamı: "Adi anildigi zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir seyin zarar veremeyecegi Allah'in adiyla! O, hakkiyla isiten ve...

Kısmet Açma Duası

Bu duayı içten okuyanların kısmeti açılır ve üzerinde bir kısmet bağlılığı varsa bu bağ çözülür. Kısmetin açılması için bir bardağa temiz su doldurulur aşağıdaki ayet 101 defa okunur. 21 gün boyunca...

Bol Müşteri Duası

Bol müşteri için dua olarak Karınca Duası gözterirlir.*Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı...

Büyü ve Belirtileri

Büyü yapılan insanlar kendi üzerlerinde büyü olduklarını şu belirtilere bakarak anlayabilirler. Büyü testidiye adlandırabileceğimiz bu belirtilerin geneli sizde varsa yüksek ihtimalle büyü vardır. Ve o insan, büyü bozma yolları aramalıdır....

Sihir ve Büyüyü Teşhis Etmek

SİHİR NASIL TEŞHİS EDİLİR? Sihir, Allahu Teâlâ müsaade ederse insana te'sir edebilir. Her kim falanca insana kesinlik ifade eden bir söz ile sihir yapıldı derse, bu insan yalancıdır. Yalan da günahtır....

Büyü Nasıl Yapılır

Sihir/Büyü, etkilemek, tesir altına almak anlamına gelir. Gönüllere ve bedenlere tesir etmek, insanı hasta yapmak, karı ile kocanın arasını açmak amacıyla ortaya konulan bazı düzenlere sihir veya büyü denilmiştir. Sihir...

Büyü ve Sihirin Etkileri

Büyünün tesiri konusunda Elmalı Tefsiri’nde şu bilgiler verilmektedir: Sihrin en büyük tesiri ruhlar üzerindedir; sihri yapanlar fikirleri bozar, kalbleri çeler, ahlâkı perişan eder, toplumların altını üstüne getirir. Sihir yapanlar, Allah’ın izni olmadıkça...